CD
 1. C55H70MgN4O6
  C55H70MgN4O6
 2. Kashin
  花晨
 3. sheeple cirQus
  sheeple cirQus
 4. iScream
  iScream
 5. Kashin (off vo.)
  花晨 (off vo.)
 6. sheeple cirQus (off vo.)
  sheeple cirQus (off vo.)
 7. iScream (off vo.)
  iScream (off vo.)
CD
 1. Kashin (Shiina Mio Bakuage ver.)
  花晨 (椎名未緒 爆上げver.)
 2. sheeple cirQus (Shiina Mio Bakuage ver.)
  sheeple cirQus (椎名未緒 爆上げver.)
 3. iScream (Shiina Mio Bakuage ver.)
  iScream (椎名未緒 爆上げver.)