CD
 1. C55H70MgN4O6
  C55H70MgN4O6
 2. Kashin
  花晨
 3. sheeple cirQus
  sheeple cirQus
 4. iScream
  iScream
 5. Kashin (off vo.)
  花晨 (off vo.)
 6. sheeple cirQus (off vo.)
  sheeple cirQus (off vo.)
 7. iScream (off vo.)
  iScream (off vo.)
CD
 1. Kashin (Haku Bakuage ver.)
  花晨 (ハク 爆上げver.)
 2. sheeple cirQus (Haku Bakuage ver.)
  sheeple cirQus (ハク 爆上げver.)
 3. iScream (Haku Bakuage ver.)
  iScream (ハク 爆上げver.)